قث ماه عسل کوتاه پوتین با ترامپ

ماه عسل کوتاه پوتین با ترامپ

دولت بهار: وقتی مقامات اطلاعاتی آمریکا 5 سال آینده در جهان را یک دوره پرآشوب و خونین از جنگ‌های متحرک توصیف کنند، روسیه باید پیام آن را دریافت کند و یکبار دیگر در دام ماه عسل آمریکایی گرفتار نشود.

جدیدترین مطالب روز