قث توضیح پلیس درباره فعالیت «قرارگاه مبارزه با سرقت»

توضیح پلیس درباره فعالیت «قرارگاه مبارزه با سرقت»

ایسنا نوشت: رییس پلیس آگاهی ناجا توضیحاتی را درباره فعالیت قرارگاه مبارزه با سرقت ارائه کرد.

جدیدترین مطالب روز