قث گزارش تمرین پرسپولیس

گزارش تمرین پرسپولیس

تیم فوتبال پرسپولیس تمرین امروز چهارشنبه را در سالن و در ورزشگاه شهید کاظمی از ساعت 11 آغاز کرد.

جدیدترین مطالب روز