قث خواننده ها به ترامپ برای مراسم تودیع جواب منفی دادند

خواننده ها به ترامپ برای مراسم تودیع جواب منفی دادند

دونالد ترامپ برای یافتنِ خواننده‌ای سرشناس جهت اجرا در مراسم تصدی ریاست جمهوری آمریکا، به بن بست خورده است.   دو خواننده به نام های “شارلوت چرچ” و “ربکا فرگوسن” در دو بیانیۀ جداگانه به درخواست ستاد برنامه ریزی دونالد ترامپ برای خوانندگی در مراسم تصدی ریاست جمهوری آمریکا در ۲۰۰ ژانویه پاسخ منفی دادند. [...]
نوشته خواننده ها به ترامپ برای مراسم تودیع جواب منفی دادند اولین بار در روزگاران پدیدار شد.

جدیدترین مطالب روز