قث جدال خرس‌ها در عکس روز نشنال جئوگرافیک

جدال خرس‌ها در عکس روز نشنال جئوگرافیک

عکس روز نشنال جئوگرافیک رقابت دو خرس را برای گرفتن ماهی از دریاچه کوریل در کامچاتکا روسیه نشان می‌دهد.

جدیدترین مطالب روز