قث امتحانات روز پنج‌شنبه دانشگاه آزاد دایر است

امتحانات روز پنج‌شنبه دانشگاه آزاد دایر است

دولت بهار: براساس بخشنامه دانشگاه آزاد به واحدهای این دانشگاه، تمام امتحانات دانشگاه آزاد از 23 دی ماه به بعد مطابق برنامه ریزی انجام شده برگزار می‌شود.

جدیدترین مطالب روز