قث سرزدن یک زن به علت بدون اجازه رفتن به بازار + تصاویر

سرزدن یک زن به علت بدون اجازه رفتن به بازار + تصاویر

از دیرباز همه ی ما با نام گروهک طالبان آشنا شده ایم و با کشت و کشتارهای بی شمار آنها آشنا هستیم. این گروهک تروریستی در داخل افغانستان مستقر شده و وضعیت نامناسب امنیتی را پدید آورده اند. هر که در داخل منطقه ی آنها زندگی می کند باید از یک سری قوانین عجیب و غریب پیروی کند .
یکی از قوانین طالبان اطاعت بی چون و چرای زن ها از مردها حتی برای بازار رفتن می باشد. هرکس که از این قانون پیروی نکند کشته خواهد شد. همین اتفاق برای یک زند ۳۰ ساله که بدون اجازه ی شوهرش به بازار رفته بود اتفاق افتاد و طالبان که حرفشان حرف است ، در یک لحظه سر زن را بریدند تا برای سایر زنها درس عبرت شود.

جدیدترین مطالب روز