قث شلوارهای امن برای خانم ها + تصاویر

شلوارهای امن برای خانم ها + تصاویر

طراح شلوار ضد تجاوز یک زن ورزشکار به نام ساندرا زلیتس می باشد. او ایده ی این شلوار را از وقتی که در پارک توسط چند مرد که قصد تجاوز به او را داشتند ، گرفته است. این شلوار به بندها ویژه که پاره نمی شوند و همچنین سیگنال های اعلام خطر مجهز می باشد. این شلوارها تاکنون فروش خوبی داشته است. نام شرکت سازنده ی شلوارهای ضد تجاوز وبرهائوزن می باشد.

جدیدترین مطالب روز